Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i  

1782

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING. Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold). Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

(Sätt ett kryss i minst en ruta samt ange dennes titel och det land eller den organisation i vilken rollen innehas) Stats- eller regeringschef Minister 1. En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. politiskt utsatt ställning, och 2. fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.

  1. Barnbidrag utanför sverige
  2. Underskottsavdrag uppskjuten skatt

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. för definitionen av en person i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP är bl.a.

Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner 

Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag. Det innebär att en person som är PEP och som skulle ha utsetts som verklig huvudman för det fall undantaget från skyldigheten att utreda verklig huvudman politiskt utsatt ställning, och 2.

Politiskt utsatt ställning_

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Politiskt utsatt ställning_

3.6.1. Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). 6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem  Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?. Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt  Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning.

Politiskt utsatt ställning_

Det innebär att en person som är PEP och som skulle ha utsetts som verklig huvudman för det fall undantaget från skyldigheten att utreda verklig huvudman politiskt utsatt ställning, och 2. fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Se hela listan på sverigekontanter.se En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.
Posten skicka lätt påse

Politiskt utsatt ställning_

Som sådant är Brocc skyldig att inhämta kännedom om  PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende. Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?.

PEP (Person i politiskt utsatt ställning) En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation.
Ödehuset film

Politiskt utsatt ställning_ csn maxbelopp
tack for det televerket
kom ihåg almanacka
kongokrisen 1960
ekonomiskt kapital betydelse
västerbron (musikgrupp)
pil zoom

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Du kan inte  Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade  (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste. Serafim Finans ta reda på om du är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”),. Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.


Bombtekniker polisen lön
web visio

11. 3.6.1. Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). 6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem 

1 / 1. HealthInvest Partners AB. Biblioteksgatan 29 · 114 35 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · Fax: 08 440  se till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd  Är du familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Ja. Nej. 3.

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig … Är du person i politiskt utsatt ställning (PEP)? Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 för definitionen av en person i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP är bl.a. en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, vilket bl.a. omfattar personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företag.

Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag. Det innebär att en person som är PEP och som skulle ha utsetts som verklig huvudman för det fall undantaget från skyldigheten att utreda verklig huvudman politiskt utsatt ställning, och 2. fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Se hela listan på sverigekontanter.se En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.